60 116
Download Bookhungama App

विमान चोर विरुद्ध फास्टर फेणे - ??. ??. ?????

Description:तो जिकडे जातो तिकडे संकटे त्याला सलामी देण्यासाठी दुतर्फा हारीने उभी असतात हे आपण पाहतोच आहो. असो. त्या सहलीत फास्टर फेणेने काश्मीरचे खोरे दणाणून सोडले आणि एका बमबाज हेराला पकडून देऊन इन्स्पेक्टर ओमप्रकाशकडून शाबासकी मिळवली हे तुम्हाला आठवत असेल. त्या धुडुम धाडसात त्याची मामेबहीण माली अन् काश्मिरी दोस्त अन्वर यांनी त्याला खूप मदत केली आणि तरी बापड्या फा. फे. चा कडेलोट होऊन


Format:

Publisher: सृजन ड्रीम्स प्रा. लि