Id SKU Name Cover Mp3
Sepiya


60 100
Download Bookhungama App

सेपिया - आनंद अंतरकर

Description:

सेपिया’ विषयी

 

सेपिया’ हा छायाचित्रकलेच्या परिभाषेतला इंग्रजी शब्द आहेकृष्ण-धवल छायाचित्रावर विशिष्ट कालान्तरानं रासायनिक घटकामुळे जी एक तपकिरी रंगाची छटा चढतेतिला ‘सेपिया’ म्हणतातछायाचित्रामध्ये त्यामुळे आपोआपच प्राचीनत्वाच्या भासाचं किंवा ऐतिहासिक दुर्मिळतेचं मोल निर्माण होतं.सेपियाविषयी

 

सेपियाहा छायाचित्रकलेच्या परिभाषेतला इंग्रजी शब्द आहे. कृष्ण-धवल छायाचित्रावर विशिष्ट कालान्तरानं रासायनिक घटकामुळे जी एक तपकिरी रंगाची छटा चढते, तिलासेपियाम्हणतात. छायाचित्रामध्ये त्यामुळे आपोआपच प्राचीनत्वाच्या भासाचं किंवा ऐतिहासिक दुर्मिळतेचं मोल निर्माण होतं.


Format: Adaptive

Publisher: Vishwa Mohini Prakashan