95 150
Download Bookhungama App

रेणू - पुरुषोत्तम शिवराम रेगे

Description:

रेणु - पु.शि. रेगे लिखित 'रेणु' ही कादंबरी मराठी आता इ-बुक स्वरुपात.रेणु - पु.शि. रेगे लिखित 'रेणु' ही कादंबरी मराठी साहित्यात एक मैलाचा दगड ठरली. तिच्यामधील पत्रे खूप जमिनीवरची, आणि खरी वाटणारी. दिल्ली आणि दिल्लीच्या आसपास घडणारी ही कादंबरी मानवी भावभावना आणि नाते संबंध विलक्षण ताकदीने उलगडून दाखवते.


Format: Adaptive

Publisher: सृजन ड्रीम्स प्रा. लि