60.00 116.00
Download Bookhungama App

न्यायाधीशाचे अंतरंग - जस्टिस बर्नार्ड बोटीन, अनुवादक : भा. रा. भागवत

Description:

न्यायाधीशाचे अंतरंग - ले. जस्टिस बर्नार्ड बोटीन, अनुवादक : भा. रा. भागवत

 न्यायाधीशाचे अंतरंग

माझी पहिली केस

ज्यूरीला आदेश देण्याचा पहिला प्रसंग

कायद्याच्या शाळेत न शिकविल्या जाणाऱ्या गोष्टी

सत्य हे नेहमी मुकद्दम्यांतूनच निघते असे नाही

बहुतेक सर्व खटले म्हणजे खाजगी लढाया होत

खटले आणि खटखटी

खटल्यांतील न्यायाधीशाची भूमिका

ज्यूरीविना जज्ज

वकील आणि जज्ज सहव्यवसायी

ज्यूरर्स कोणाच्याही बोळ्याने दूध पीत नसतात

खटल्यांतील तडजोडी आणि खटल्यापूर्वीच्या बैठकी

वशिलेबाजी आणि न्यायालये

न्यायाधीशाचा दिनक्रम

न्यायालयाचा निर्णय


Format: Adaptive

Publisher: सृजन ड्रीम्स प्रा. लि