60 114
Download Bookhungama App

देश विदेशच्या परीकथा- ग्रीस - मालती दांडेकर

Description:

ग्रीस हा देश युरोपच्या दक्षिणेस असून येथील लोकांना ‘ग्रीक’ म्हणतात. ग्रीक लोकांनाही प्राचीन संस्कृती व वाङ्मय यांचा भारतासारखाच वारसा मिळालेला आहे. ‘ट्यूटॉनिक कहाण्यां’- प्रमाणेच ग्रीक पुराणकथाही अतिशय प्रसिद्ध असून त्या चित्तवेधक आहेत. ग्रीस कथांप्रमाणे ग्रीक परीकथा आपल्याकडे अजून मोठ्या प्रमाणावर रूपांतरित होऊन आलेल्या नसल्याने ह्या पुस्तकातील ग्रीक परीकथा निश्चिवत नाविन्यपूर्ण व वेधक वाटतील. जादुच्या गोष्टी व जादुच्या वस्तू यांचीही समृध्दी या कथांत आहे.मनोगत लहानपणी आपल्या वडिलधा-या  मंडळींकडून कितीक छान-छान गोष्टी ऐकल्या असतील. पशुपक्ष्यांच्या चातुर्याच्या,गमतीच्या आणि शौर्यपराक्रमाच्या. त्या सगळ्या लोककथाच. यांतलाच एक मुख्य भाग परीकथांचा, म्हणजे जादुगारांच्या रम्य कथांचा असे. खरे ना ? परीकथा म्हणजे जादुगारांच्या यक्षपर्यार, चेटकिणी यांच्या, बोलक्या अद्भुत प्राण्यांच्या व अद्भुत जादुमय वस्तूंच्या कथा. यांत शूर नायक व सुंदर नायिका तर असणारच ! या कथा अद्भुत असल्या तरीही मोठ्या चित्तवेधक असतात. इतकेच नव्हे तर त्यातून नीतीबोधाची व माणुसकीचीही शिकवण असते. भारतात प्रांतोप्रांती या प्रथा आहेत, आणि महत्वाची गोष्ट अशी की, भारताप्रमाणेच जगातल्या प्रत्येक देशात व जमातीत अगदी वन्य जमातींतही या अशा रंजक परीकथा आहेत. त्या तेथेही फार प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या आहेत. त्याच या देशविदेशाच्या परीकथा ! या दूरदूरच्या देशांतल्या भौगोलिक रचना, पीकपाणी- सारे कसे निराळेच! या निराळेपणाच्याही आकर्षक छटा तुम्हाला या कथांतून दिसतील व त्या कथांइतक्याच याही तुम्हाला खात्रीने आवडतील. ग्रीस हा देश युरोपच्या दक्षिणेस असून येथील लोकांना ‘ग्रीक’ म्हणतात. ग्रीक लोकांनाही प्राचीन संस्कृती व वाङ्मय यांचा भारतासारखाच वारसा मिळालेला आहे. ‘ट्यूटॉनिक कहाण्यां’- प्रमाणेच ग्रीक पुराणकथाही अतिशय प्रसिद्ध असून त्या चित्तवेधक आहेत. ग्रीस कथांप्रमाणे ग्रीक परीकथा आपल्याकडे अजून मोठ्या प्रमाणावर रूपांतरित होऊन आलेल्या नसल्याने ह्या माझ्या पुस्तकातील ग्रीक परीकथा निश्चिूत नाविन्यपूर्ण व वेधक वाटतील. जादुच्या गोष्टी व जादुच्या वस्तू यांचीही समृध्दी या कथांत आहे. उदाहरणार्थ गोड व आंबट अशी फळे आलटुन पालटुन लागणार्या अजब वृक्ष ‘जादूचे झाड’ या कथेत आहे ते पाहावे. आणि अद्भुत स्त्रीचा नमुना ‘कासवपरी’ यात तुम्हाला दिसेल.


Format: Adaptive

Publisher: वरदा (इ-बुक - सृजन ड्रीम्स प्रा. लि.)