60 112
Download Bookhungama App

देश विदेशच्या परीकथा – स्वीडन - मालती दांडेकर

Description:

परीकथा म्हणजे जादूगारांच्या, यक्षपर्याा, चेटकिणी यांच्या, बोलक्या अद्भुत प्राण्यांच्या व अद्भुताहून अद्भुत जादुमय वस्तूंच्या कथा. यात शूर नायक व सुंदर नायिका तर असणारच ! या कथा अद्भुत असल्या तरीही मोठ्या चित्तवेधक असतात, इतकेच नव्हे तर त्यातूंन नीतिबोधाची व माणुसकीचीही शिकवण असते. भारतात प्रांतोप्रांती या कथा आहेत, आणि महत्वाची गोष्ट अशी की, भारताप्रमाणेच जगातल्या प्रत्येक देशात व जमातीत अगदी वन्य जमातीतही या अशा रंजक परीकथा आहेत. त्या तेथेही फार प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या आहेत. त्याच या देशविदेशच्या परीकथा !मनोगत लहानपणी आपल्या वडिलधार्याथ मंडळींकडून कितीक छान-छान गोष्टी ऐकल्या असतील. पशुपक्ष्यांच्या, चातुर्याच्या, गमतीच्या आणि शौर्यपराक्रमाच्या त्या सगळ्या ‘लोककथाच’. यातलाच एक मुख्य भाग परीकथांचा, म्हणजे अद्भुतरम्य कथांचा असे. खरे ना ? परीकथा म्हणजे जादुगारांच्या, यक्षपर्याे, चेटकिणी यांच्या बोलक्या अद्भुत प्राण्यांच्या व अद्भुताहून अद्भुत जादूमय वस्तूंच्या कथा. यात शूर नायक व सुंदर नायिका तर असणारच ! या कथा अद्भुत असल्या तरीही मोठ्या चित्तवेधक असतात, इतकेच नव्हे तर त्यातून नीतिबोधाची व माणुसकीचीही शिकवण असते. भारतात प्रांतोप्रांती या कथा आहेत आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की भारताप्रमाणेच जगातल्या प्रत्येक देशात व जमातीत- अगदी वन्य जमातींतही या अशा रंजक परीकथा आहेत. त्या तेथेही फार प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या आहेत. त्याच या ‘देशविदेशच्या परीकथा !’ या दूरदूरच्या देशातल्या लोकांचा धर्म, राहणी, संस्कृती ही वेगवेगळी; तसेच तेथील भौगोलिक रचना, पीकपाणी सारे कसे निराळेच ! या निराळेपणाच्याही आकर्षक छटा तुम्हाला या कथांतून दिसतील व कथाइतक्याच त्याही तुम्हाला खात्रीने आवडतील. ‘स्वीडन’ हा देश नॉर्वेला बिलगलेला असून या दोन्ही देशांना मिळून ‘स्कँडीनेव्हिया’ असेही नाव आहे. अर्थात येथील परीकथांतूनही नॉर्वेच्या कथांतले वातावरण व भौगोलिक परीस्थिती ही समान तर्हे ची दिसतात. स्वीडनच्या ह्या परीकथा मध्ययुगापासून चालत आलेल्या प्राचीन अशा आहेत. व त्यात अनेक पौर्वात्य परीकथांचे साम्य दिसते. उदा. ‘जादूची शाल’ ही कथा आपल्याकडच्या प्रसिध्द ‘सोनसाखळी’ या कथेसारखीच वाटेल तुम्हाला. ती मी स्वीडनच्या परीकथेत दिलेली आहे. याही कथा अद्भुतरम्य व मनोरंजक आहेत हे सांगणे नकोच. शंभर वर्षापूर्वी जी. ओ. हिल्टन-कॅव्हेलियस व जी स्टीफन्स या दोन गृहस्थांनी स्वीडीश परीकथा जमवून त्या लिहिल्या व अलिकडेच इर्मा कापलान् या विदुषींनी इंग्लिशमध्ये त्यातल्या काही कथांचे एक पुस्तक ‘फेअरी टेल्स फ्रॉम स्वीडन’ या नावाने प्रसिध्द केल्या आहेत. अशा ह्या सुरेख कथा आपल्याला आवडतीलच.


Format: Adaptive

Publisher: वरदा (इ-बुक - सृजन ड्रीम्स प्रा. लि.)