60 108
Download Bookhungama App

देश विदेशच्या परीकथा-कोरिया - मालती दांडेकर

Description:

कोरिया हा आशियातला देश. चीनच्या दक्षिणेला व जपानी बेटांच्या पश्चिमेला असलेला देश, त्यामुळे चिनी संस्कृतीचा येथील वाङ्मयावर प्रभाव दिसतो. इथल्या परीकथा चीन - भारतासारख्या वैपुल्याने प्रसारित झालेल्या दिसत नाहीत. तथापि झोंब इन सोब, या नावाच्या लेखकाने कोरियन युद्धानंतर ‘फोकटेल्स फ्रॉम कोरिया’ हे कोरियन लोककथांचे एक सुंदर पुस्तक प्रसिद्ध केले व हिंदीतही कोरियन लोककथांची एक - दोन छोटी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. याही कथा जादुगाराच्या, यक्ष, प-या , देव यांच्या आणि सद्गुणांचे महत्त्व सांगणा-या अशा झकास आहेत.मनोगत लहानपणी आपल्या वडिलधा-या मंडळींकडून कितीक छान-छान गोष्टी ऐकल्या असतील. पशुपक्ष्यांच्या चातुर्याच्या,गमतीच्या आणि शौर्यपराक्रमाच्या. त्या सगळ्या लोककथाच. यांतलाच एक मुख्य भाग परीकथांचा, म्हणजे जादुगारांच्या रम्य कथांचा असे. खरे ना ? परीकथा म्हणजे जादुगारांच्या यक्षपर्या्, चेटकिणी यांच्या, बोलक्या अद्भुत प्राण्यांच्या व अद्भुत जादुमय वस्तूंच्या कथा. यांत शूर नायक व सुंदर नायिका तर असणारच ! या कथा अद्भुत असल्या तरीही मोठ्या चित्तवेधक असतात. इतकेच नव्हे तर त्यातून नीतीबोधाची व माणुसकीचीही शिकवण असते. भारतात प्रांतोप्रांती या प्रथा आहेत, आणि महत्वाची गोष्ट अशी की, भारताप्रमाणेच जगातल्या प्रत्येक देशात व जमातीत अगदी वन्य जमातींतही या अशा रंजक परीकथा आहेत. त्या तेथेही फार प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या आहेत. त्याच या देशविदेशाच्या परीकथा ! या दूरदूरच्या देशांतल्या भौगोलिक रचना, पीकपाणी- सारे कसे निराळेच! या निराळेपणाच्याही आकर्षक छटा तुम्हाला या कथांतून दिसतील व त्या कथांइतक्याच याही तुम्हाला खात्रीने आवडतील. कोरिया हा आशियातला देश. चीनच्या दक्षिणेला व जपानी बेटांच्या पश्चिामेला असलेला देश, त्यामुळे चिनी संस्कृतीचा येथील वाङ्मयावर प्रभाव दिसतो. इथल्या परीकथा चीन - भारतासारख्या वैपुल्याने प्रसारित झालेल्या दिसत नाहीत. तथापि झोंब इन सोब, या नावाच्या लेखकाने कोरियन युद्धानंतर ‘फोकटेल्स फ्रॉम कोरिया’ हे कोरियन लोककथांचे एक सुंदर पुस्तक प्रसिद्ध केले व हिंदीतही कोरियन लोककथांची एक - दोन छोटी पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. याही कथा जादुगाराच्या, यक्ष, पर्याक, देव यांच्या आणि सद्गुणांचे महत्त्व सांगणा-या  अशा झकास आहेत. तुम्हाला या आवडतीलच !


Format: Adaptive

Publisher: वरदा (इ-बुक - सृजन ड्रीम्स प्रा. लि.)