150 300
Download Bookhungama App

मोगली - भा. रा. भगवत

Description:

जंगल बुक आणि मोगली म्हणहे केवळ धमाल. भा. रा. भागवत यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून मोगली अक्षरशः जिवंत झाला आहे. नुसता मोगली नाही तर बगिरा, अजगरदा, शेरखान, अस्वल्या भालू... एक अनोखे मोगलीचे, आणि त्याच्यासोबत आपणही जाऊया ... जंगल सफारीला...

सादरीकरण - माधवी लेले
Format:

Publisher: